Whatsapp Destek Hattına Hoşgeldiniz! X
Merhaba,
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
İletişime Geç
Telefon:05527569266
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 1- Taraflar

1.1. Hacettepeliler Akademi

Adı: HACETTEPELİLER AKADEMİ EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

Adresi: MEŞRUTİYET MAH. ATATÜRK BLV. NO: 143 İÇ KAPI NO: 26 ÇANKAYA/ ANKARA

Telefon: 05386203260

Email: info@hacettepelilerakademi.com

 

1.2. Kullanıcı

Hacettepeliler Akademi / hacettepelilerakademi.com üzerinden herhangi bir eğitime başvurusunu oluşturmuş veya eğitimin ödemesini yapmış veya ödemesinin ilk taksitini yapmış kişi/kişiler.

Madde 2- Konu

İşbu sözleşmenin konusu, Hacettepeliler Akademi Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından geliştirilmiş ve tüm haklarına sahip olduğu, Kullanıcı tarafından kullanım hakkı istenmesi üzerine düzenlenmiş olup, aşağıda nitelikleri, satış ücreti ve kullanım şekli belirtilen eğitim, webinar ve bu bağlamdaki benzer faaliyetlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Kullanıcı, Hacettepeliler Akademi’nin isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, kullanım hakkı verilen ürünlerin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, destek hizmetleri ve iptal/iade koşulları vs. açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde Hacettepeliler Akademi tarafından bilgilendirildiğini, bu önce bilgileri elektronik ortamında teyit ettiğini ve sonrasında kullanım hakkı için ödeme yaptığını işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

https://www.hacettepelilerakademi.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve kullanıcı tarafından yapılan ödeme üzerine düzenlenen fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Madde 3- Sözleşme Konusu Ürün/Ödeme/Hizmete Girişi

Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin kullanım amacı ve nitelikleri ön bilgilendirme metinlerinde anlatılmasının yanında kullanıcıya Hacettepeliler Akademi tarafından sosyal medya kanalları üzerinden, ödeme ekranı öncesindeki bilgilendirme metinleri üzerinden ve Hacettepeliler Akademi üzerinden detaylıca açıklanmış olup kullanıcının bilgilendirilmesi yapılmıştır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgileri doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı kullanıcı kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu kullanıcı kabul eder.

Hacettepeliler Akademi gerekli gördüğü durumlarda, kullanıcının vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, eğitim hizmetini durdurma hakkını ve ücret iadesi yapma hakkını saklı tutar. Hacettepeliler Akademi, kullanıcıdan kaynaklı olarak ürün satın alımında sorun tespit ettiği durumlarda kullanıcının vermiş olduğu telefon ve e-posta adreslerinden kullanıcıya ulaşamadığı takdirde ilgili kullanıcı tarafından eğitimlerin/ürünlerin satın alımını 15(onbeş) gün süreyle dondurur. Kullanıcı bu süre zarfında Hacettepeliler Akademi ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde kullanıcıdan herhangi bir cevap alınmazsa Hacettepeliler Akademi, her iki tarafında zarar görmemesi için kullanıcının satın alımlarında iade gerçekleştirebilir.

 

Madde 4- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler

Sözleşme tarihi kullanıcı tarafından eğitim satın alınırken sözleşmenin onaylandığı tarih olan ……………….. tarihidir.

Sözleşmenin onaylandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak veya Hacettepeliler Akademi iletişim kanallarından bildirecektir.

Madde 6- Hacettepeliler Akademi’nin Hak ve Yükümlülükleri

6.1. Hacettepeliler Akademi içindeki her bir eğitimin satın alımı için kullanıcıya faturalandırma yapılacak olup bu faturalandırma bilgisini kullanıcıya iletileceğini taahhüt etmektedir. Kullanıcının ihtiyaç duyacağı teknik destek hafta içi her gün ve cumartesi günü 8:30 ile 17:30 saatlerini kapsayarak, telefon, sosyal medya veya gmail üzerinden sağlanacaktır.

6.2. Kullanıcı, erişim kısıtlaması yapılan veya satın alımı Hacettepeliler Akademi tarafından iptal edilen kullanıcıya ait sistem içerisinde kayıtlı olan verilerin 15 gün saklanacağını taahhüt etmektedir. Hacettepeliler Akademi’ye iletişim kanallarından kullanıcı tarafından ulaşım gerçekleşmez ise Hacettepeliler Akademi, kullanıcı’ya ait olan bu verileri silecektir. Kullanıcı’ya ait olan verilerin kullanıcıya bir dosya olarak verilmesi durumu Hacettepeliler Akademi inisiyatifindedir.

6.3. Hacettepeliler Akademi, iptal edilen bir eğitimin bilgisini kullanıcıya aktarmakta ve bu süreç ile alakalı olarak kullanıcıyı bilgilendireceğini temin etmektedir. Bu süreç içerisinde, Hacettepeliler Akademi sisteme erişim kısıtlaması yapma hakkına sahiptir.  

6.4. Hacettepeliler Akademi sistem üzerinde yaşanacak bir aksaklık/hata olması durumunda sistemin en hızlı şekilde düzeltileceğini ve sistemsel kaynaklı hatalar / sorunlar durumunda kullanıcının tüm verilerini koruyacağını, veri kaybı yaşanmayacağını taahhüt eder.

6.5. Hacettepeliler Akademi, kullanıcıdan satın alınan eğitimi iptal etme talebi alması durumunda, eğitim başlangıç tarihinden 15(on beş) gün öncesine kadar alınmış iade talebi şartını yerine getirdiği taktirde iadeyi gerçekleştirecektir. Bu işlemin gerçekleşmesinde nihai karar Hacettepeliler Akademi’nin insiyatifindedir.

Madde 7 – Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

7.1. Kullanıcı sistem üzerindeki tüm özellikleri kullanma ve bazı özellikleri kullanmama hakkına sahiptir. Hacettepeliler Akademi, sistem üzerindeki hiçbir modül yapısını kısıtlayamaz.

7.2. Kullanıcı sistem üzerinde yaşanacak sorunlarda Hacettepeliler Akademi ile irtibata geçmeyi ve yaşanan sorun hakkında bilgilendirme yapmayı taahhüt eder.

7.3. Kullanıcı gerekli gördüğü zaman Hacettepeliler Akademi içi sistem sorunlarıyla ilgili şikayetini ve önerilerini Hacettepeliler Akademi iletişim kanalları yoluyla veya hacettepelilerakademi.com içindeki iletişim formu ile iletme hakkına sahiptir. Hacettepeliler Akademi bu talepleri yerine getirmekle yükümlüdür. Bahsi geçen sistemsel arıza vb. talep veya şikayetleri Hacettepeliler Akademi üzerinden eğitim satın almış kullanıcılar belirtebilir.

 

Madde 8 – Ürün İade ve Caymaya İlişkin Prosedür

8.1. Kullanıcı, Hacettepeliler Akademi üzerindeki eğitimlere giriş hakkına ödeme yaptıktan sonra ve eğitim tarihi ve saati boyunca sahiptir.

8.2. Kullanıcı, eğitim için ödemeyi yapıp eğitimin başlangıç tarihinden 15(on beş) gün öncesinden sonraki günlerde iade talep edemez. Kullanıcı, Hacettepeliler Akademi üzerindeki eğitimler için oluşturacağı iptal veya iade talebi için bu konudaki kararın Hacettepeliler Akademi insiyatifinde olduğunu taahhüt eder.

8.3. Satın alınmış eğitimin başlangıç tarihinden 3 gün öncesine kadar kullanıcı, ücret iadesi talep edebilir. Bu konudaki sorumluluk Hacettepeliler Akademia aittir.

8.4. Satın alınmış ve başlangıç tarihi geçmiş bir eğitim için Hacettepeliler Akademi ücret iadesi yapmakla yükümlü değildir.

8.5. Hacettepeliler Akademi, eğitim satın almış olan kullanıcı için istisnai durumlar dışında ekstra ücret talebinde bulunamaz. Bahsi geçen istisnai durumlar; bir ürün/eğitim için satın alımdan önceki fiyat değişikliği, paket yükseltme durumları (devam eden üyelik ürünü için değişiklik göstermektedir.), üyelikler ve eğitim ürünleri için paket harici ekstra hizmet talebi. Hacettepeliler Akademi bahsi geçen durumlar dışında kullanıcı’dan hiçbir ücret talep edemez.

8.6. Hacettepeliler Akademi, kullanıcı’nın kullanıp kullanmadığı fark etmeksizin satın alınmış olan eğitimlerin ulaşılabilirliğini sağlamakla yükümlüdür.

8.8. Kullanıcı, bahsi geçen eğitimi/eğitimleri Hacettepeliler Akademi onayı olmadan devredemez. Kullanıcı bu tür bir davranışı gerçekleştirmesi durumunda Hacettepeliler Akademi, ürün hizmetini durdurma hakkına sahiptir. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde kullanıcı tekrar eğitim satın alma talebinde bulunabilir. Kullanıcı’nın söz konusu sebeplerle durulmuş/iptal edilmiş hizmetin tekrar açılmasına dair talepte bulunma hakkı vardır. Bahsi geçen taleple alakalı olarak karar verme hakkı Hacettepeliler Akademi’ye aittir.

Madde 9 – Gizlilik

9.1. Hacettepeliler Akademi, kullanıcıya ait olan hiçbir veriyi başka kurum veya kişilere gösteremez, teslim edemez.

9.2. Hacettepeliler Akademi, kullanıcı’ya ait olan tüm verilerin internet ortamındaki güvenliğini taahhüt etmektedir.

9.3. Bahsi geçen eğitimlerle alakalı olarak yaşanabilecek tüm sorunlar Hacettepeliler Akademi garantisi altındadır ve çözüm hizmeti sağlamakla yükümlüdür.

Madde – 10 Uyuşmazlık Halleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Hacettepeliler Akademi’nin yerleşim yerinde Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.