Yeni Eğitimler

Sosyal Hizmet Vaka Okulu

Vaka Yönetimi Modeli: İlkeler ve Uygulama

1. Hafta / 12.00-14.30

Prof. Dr. Tarık Tuncay Hakkında - Lisans eğitimini, 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet bölümünde tamamladı. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamladı. Doktora eğitiminin ardından Almanya, Hollanda ve ABD’deki üniversitelerde ve araştırma merkezlerinde, araştırmacı ve eğitimci olarak bulundu. 2012 yılında doçent, 2018 yılında profesör unvanını aldı. Halen Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev almaktadır. Elliden fazla kitap bölümü, yüzden fazla bildiri, derleme makalesi ve araştırması yayımlandı. Yirmiden fazla yüksek lisans ve doktora tezinde danışmanlık yaptı. Çok sayıda uluslararası bilimsel dergide hakemlik yapmaktadır. Akademik danışmanlık ve araştırma konuları makro ölçekte; çocuk-aile politikaları, sosyal refah hizmetleri yönetimi, incinebilir gruplara yönelik sosyal politikalar ve afet yönetimidir. Mikro ölçekte ise; aile danışmanlığı psiko-sosyal destek, güçlendirme, eğitim programlarının geliştirilmesi ve tıbbi sosyal hizmet konuları üzerinde çalışmaktadır. Ulusal (bakanlıklar, üniversiteler, araştırma merkezleri) ve uluslararası (AB ve BM ajansları) resmi kuruluşlar tarafından desteklenen çeşitli sosyal politika ve sosyal hizmet Ar-Ge projesinde; yürütücü, ulusal uzman, danışman vb. rollerde çalışmaktadır. Kamu kurumlarının çalışanlarına yönelik hizmet-içi eğitim müfredatlarının geliştirilmesi ve yürütülmesinde rol almaktadır. Nicel, nitel ve karma yöntem araştırmaları ve ileri düzey veri analiziyle ilgili lisansüstü dersler vermektedir. Araştırmalarında sosyal hizmet, psikoloji ve sosyal politikanın kuramsal ilkelerini ve çoklu metodolojilerini bütünleştirmektedir.

Çocuk Hizmetlerinde Vaka Örnekleriyle Kurum Bakımı

1. Hafta / 14.30-17.00

Recep Akçelik Hakkında - Lisans eğitimini, 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet bölümünde tamamladı. 2012 Yılında Hacettepe Üniversitesi Yönetim Organizasyonu Yüksek Lisans Programını bitirdi. 1997-2000 arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nda sınıf öğretmeni olarak çalıştı. 2000 yılından bu yana SHÇEK/Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda Sosyal Hizmet Uzmanı olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Eskişehir Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde halen çalışmaktadır.

Özel Bakım Vaka Çalışması

2. Hafta / 12.00-14.30

Muhammet Kiremitci Hakkında - 2010 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Hizmet bölümünde yükseköğrenimine başlamış daha sonra yatay geçiş ile Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne geçerek mezun oldu. 2014 yılında başladığı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Politikaları ve Uygulamaları tezli yüksek lisans programında ders dönemini, yatay geçiş sonrasında Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal hizmet anabilim dalında tez dönemini bitirerek 2019 yılında “Sosyal Hizmet Bilim Uzmanı” oldu. Yüksek lisans tezini özel sektörde sosyal çalışmaların zorunlu olarak çalıştırılması gereken kurumlardan olan, engellilere yönelik hizmet veren Özel Bakım Merkezlerindeki sosyal çalışmacılar üzerine yaptı. Bu alanda yapılmış ilk lisansüstü tezdir. Blok uygulamalarını çocuk mahkemesi ve sosyal hizmet merkezinde yaptı. Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde iki yıl görev yaptı. Konya AÇSHB İl Müdürlüğünde Engelli ve Yaşlı Hizmetleri biriminde 4 yıl görev yaptıktan sonra Aralık 2020’de Seydişehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdür V. olarak atandı. İki yıldır Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet bölümünde ders vermektedir. 2018 Mart ayından bu yana Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Konya Şubesi Sekreterlik görevini yürütmektedir. Yayımlanmış makaleler, kitap bölümleri bulunmakta, çeşitli yerlerde eğitim ve seminerler vermektedir.

İnsan Ticareti Mağduru Vaka Çalışması

2. Hafta / 14.30-17.00

Günger Çabuk Hakkında - Lisans eğitimini 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet bölümünde tamamladı. Yüksek Lisans eğitimini 1993 yılında Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nde Yüksek Lisansını bitirdi. 2013’ten beri Doktorasına, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Politika Programı’nda devam etmektedir. 1995-2006 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nda sosyal hizmet uzmanı, Sosyal Hizmetler ve Kültür Şube Müdürü olarak çalıştı. 2006-2007 tarihleri arasında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi ve Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezinde 1998-2006 döneminde müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi; 2006- 2007 tarihleri arasında Merkez Müdürü olarak görev yaptı. Aile Danışmanları Derneğinin kurucu başkanıdır. 2020 yılının en iyi Sosyal Hizmet Uzmanı olarak seçildi. Uluslararası “Child 10/Çocuk 10 2020 Yılı Ödülü”ne layık görüldü. 2016-2017 tarihleri arasında Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyalogu IV programı kapsamında, İnsan Ticareti ile Mücadelede Sivil Toplumun Gücü Projesinde proje yetkilisi ve proje uzmanı olarak görev aldı. 2009’dan bu yana İnsan Ticaretinin Önlenmesi ve Mağdur Destek Programı Kapsamında Antalya’da Aile Danışmanları Derneğinde koordinatör olarak çalışmaktadır. Aynı program kapsamında hizmet verdiğimiz istasyon tipi sığınma evinin sorumluluğunu 2016 tarihine kadar yürüttü. Ulusal ve uluslararası çapta farklı birçok bildiri sundu, proje ve eğitim koordinatörlüğü yapmaktadır.

Yerel Yönetimlerde Dezavantajlı Gruplar: Evsizlik Vaka Çalışması

3. Hafta / 12.00-14.30

Tufan Fırat Göksel Hakkında - Lisans eğitimini, 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde tamamladı. 2008-2011 arası İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi Şube Müdürlüğünde sosyal çalışmacı olarak görev yaptı. 2011'den beri aynı şube müdürlüğüne bağlı evsiz erkeklerin kalabildiği Müyesser Turfan Geçici Konuk Evi'nde Birim Sorumlusu olarak görev yapmaktadır. 2020 ile birlikte aynı zamanda İBB Toplum Sağlığı Daire Başkanlığına bağlı Toplum Sağlığı Eğitim Şube Müdürlüğünde STK’lar arası kolaylaştırıcılık yapmaktadır. 2015 yılından beri Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği’nde İzmir Şube Başkanı olarak görev almaktadır. Koruyucu Aile Derneği, Sosyal Hizmet Alanında Çalışanlar Derneği, Herkes için Ruh Sağlığı Derneği, Sosyal Yaşamı Geliştirme Derneği, EMDR Derneği, Herkes İçin Sosyal Hizmet Derneği ve DEMİS üyesidir.

Adli Sistemde Boşanma Süreci Vaka Çalışması

3. Hafta / 14.30-17.00

Zeynep Mutlu Hakkında - Lisans eğitimini, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet bölümünde tamamladı. Sosyal Hizmet Uzmanı olarak çalışma hayatına 1997 yılında başladı. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunda, çocuk, gençlik, yaşlılık ve toplumla çalışma alanlarında sosyal hizmet uzmanı ve yönetici olarak çalıştıktan sonra kurumlar arası geçişle 2004 yılında Adalet Bakanlığına geçti. Uzun yıllar Aile Mahkemesinde çalıştıktan sonra Mart 2020’den itibaren, Ankara Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü, Ceza Destek Biriminde görevlendirildi ve halen bu birimde, sosyal hizmet uzmanı olarak çalışmaktadır. Adalet Bakanlığı’nın eğiticilerindendir. Kamu hizmetinin yanında başta Çocuk Adalet Sisteminin ve Çalışanlarının Güçlendirilmesi, Çocuk Koruma Sistemi, Çocuğa Yönelik İhmal, Şiddet ve İstismarın Önlenmesi, Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi, Şiddetin Önlenmesi ve Şiddetle Mücadele ve İnsan Ticaretiyle Mücadele olmak üzere mesleğine dayalı pek çok konuda, Adalet Bakanlığı personellerine, Barolara ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik eğiticilik, savunuculuk ve proje çalışmalarında yer almaktadır.

Psikiyatrik Sosyal Hizmet Vaka Çalışması

4. Hafta / 12.00-14.30

Dr. Meltem Oral Hakkında - Lisans eğitimini 1996 yılında University of Illinois at Chicago, Sosyal Hizmet bölümünde tamamladı. 2011 yılında University of Illinois at Chicago, Sosyal Hizmet Yüksek lisansını tamamladı. Doktorasını 2016 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde, “Majör Depresif Bozukluk tanısı konmuş kadınlarda kişilerarası ilişkiler terapisi yaklaşımına dayalı grupla sosyal hizmet uygulamasının psikososyal işlevsellik üzerine etkisi” tezi ile tamamladı. 1996-1997 yılları arasında Rush-Presbyterian-St. Luke’s Medical Center, Psikososyal Onkoloji Bölümü’nde Araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1997-2000 yılları arasında ise Evanston Northwestern Healthcare, The Center on Outcomes, Research and Education, Araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2001-2004 yılları arasında MacNeal Hospital Department of Psychiatry, Klinik Sosyal Hizmet Uzmanı olarak çalıştı. 2004-2017 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Ruh Saglığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında uzman olarak çalıştı. 2017 yılında Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nda doktor öğretim üyesi ve 2018 yılında Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Uluslararası hakemli dergilerde birçok makale yayımladı. Ayrıca Bildiri kitaplarında basılan ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan birçok bildirisi oldu. Psikiyatrik Sosyal Hizmet, Çocuk ve Ergenlik Çağı, Avrupa'da Sosyal Çalışma başlıklarında kitapların da editörlüğünü yapmıştır.

Çocuk İhmali ve İstismarı Vaka Çalışması

4. Hafta / 14.30-17.00

Kahraman Eroğlu Hakkında - 1976 yılında Sosyal Hizmetler Akademisi’nden mezun oldu. Türkiye’nin çeşitli illerinde huzurevlerinde, çocuk yuvalarında, yetiştirme yurtlarında Sosyal Hizmet Uzmanı, Kuruluş Müdürü, İl Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 1997–2004 yılları arasında İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yaptı. Bu süre içerisinde çocuklar, engelliler, kadınlar sokakta yaşayan ve sokakta çalıştırılan çocuklara yönelik hizmetlerinden dolayı basında geniş yer aldı. En başarılı İl Müdürü olarak Bakanlardan, Genel Müdürlerden, Valilerden takdirnameler, maaş ödülleri aldı. Özellikle sokak çocukları hakkındaki çalışmaları, uluslararası düzeyde kabul gördü. Almanya ve Viyana’da sokakta yaşayan çocuklar hakkında bilgilendirme çalışmalarında bulundu. Aile mahkemelerinde bilirkişi olarak halen görev yapmaktadır. Şişli Belediyesinde Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde özellikle eşleri tarafından fiziksel, sosyal, cinsel istismara uğrayıp korunma sıkıntısı çeken kadınlar için danışma ve sığınma evi, emekliler için yaşlı merkezleri, emekliler evleri, engellilerin çalıştığı down cafe, Alzheimer Gündüz bakımevi, engellilerin rehabilitasyonu için çeşitli kurumlar, toplum merkezleri, kreşler açarak sosyal belediyeciliği belediyeye kabul ettirdi. İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı (İNSEV) kurucularından ve şuan ise onursal başkanı olarak derneğe katkı sağlamaktadır. Eroğlu Şişli kent meclisi başkan vekilliği görevini üç yıl yürüttükten sonra çeşitli sivil toplum örgütlerinde gönüllü olarak sosyal faaliyetlerde bulunmaktadır. İstanbul da hizmet veren “Yaşam Destek Derneği”nin de başkanlığını halen yürütmektedir. Her gün yayın yapan Esra CEYHAN’ın sunduğu “A.DAN Z’YE” programlarında sosyal hizmet uzmanı olarak yedi yıl, Flash Tv de yayınlanan ve Yalçın ÇAKIR’IN sunduğu “GERÇEĞİN PEŞİNDE” programında iki yıl, Fox Tv her gün yayınlanan ve Serap EZGÜ’NÜN sunduğu “SERAPLA YENİ BİR UMUT “ programında bir yıl, FoX Tv de İnci ERTUĞRUL’un sunduğu “ KAYBOLAN ÇİÇEKLER“ programında bir yıl sosyal hizmet uzmanı olarak danışmanlık, Müge ANLI’NIN sunduğu “MÜGE İLE TATLI SERT’ programlarında zaman zaman ücretsiz danışmanlık yaptı. Şişli Belediyesinden emekli olduktan sonra Haliç Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Medipol Üniversitesi ve Kent Üniversitesi gibi birçok üniversitede sosyal hizmetler bölümü öğrencilerine ders vermektedir. SHUDER İstanbul onursal başkanıdır.

Evlat Edinme ve Koruyucu Aile Vaka Çalışması

5. Hafta / 12.00-14.30

Ahmet Emin Baysal Hakkında - Lisans eğitimini, 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet bölümünü bitirdi. Aynı zamanda 2014 yılında, IFTA (International Family Therapy Association) kriterlerine uygun olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdi. 2017 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Tezli Sosyal Hizmet Yüksek Lisansı Programını tamamladı. Çift ve Aile Terapisi Süpervizyonu- Kurt HELBORN (ÇAREDER), Oyun Terapisi Eğitimi- Doç. Dr. Elif AKÇADAĞ GÖCEK, Uygulamalı Davranış Analizi- Prof. Dr. Bünyamin BİRKAN, kısa süreli eğitimlerini aldı. Çocuklara yönelik istismar ve korunma yolları, çocuğa yönelik cinsel gelişim ve mahremiyet eğitimlerinin verilmesi, ülkemizde çocuk koruma sistemi ve çocuklara sunulan hizmetler, çocuğa evlat edinildiğinin veya koruyucu ailesi olunduğunun söylenme usul ve esasları faaliyet alanları arasındandır. Farklı gelişen çocuklar ve aileleri ile grup çalışmaları, danışmanlık, psiko-eğitim ve terapi vermektedir. Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED), Boğaziçi Psikodrama ve Psikoterapi Derneği (BEPDER), İstanbul Koruyucu Aile Derneği ve KALBEN Derneği gibi birçok sivil toplum kuruluşunun da üyesidir.

Evden Kaçan Çocuklar Vaka Çalışması

5. Hafta / 14.30-17.00

Güngör Çabuk Hakkında - Lisans eğitimini 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet bölümünde tamamladı. Yüksek Lisans eğitimini 1993 yılında Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nde Yüksek Lisansını bitirdi. 2013’ten beri Doktorasına, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Politika Programı’nda devam etmektedir. 1995-2006 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nda sosyal hizmet uzmanı, Sosyal Hizmetler ve Kültür Şube Müdürü olarak çalıştı. 2006-2007 tarihleri arasında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi ve Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezinde 1998-2006 döneminde müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi; 2006- 2007 tarihleri arasında Merkez Müdürü olarak görev yaptı. Aile Danışmanları Derneğinin kurucu başkanıdır. 2020 yılının en iyi Sosyal Hizmet Uzmanı olarak seçildi. Uluslararası “Child 10/Çocuk 10 2020 Yılı Ödülü”ne layık görüldü. 2016-2017 tarihleri arasında Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyalogu IV programı kapsamında, İnsan Ticareti ile Mücadelede Sivil Toplumun Gücü Projesinde proje yetkilisi ve proje uzmanı olarak görev aldı. 2009’dan bu yana İnsan Ticaretinin Önlenmesi ve Mağdur Destek Programı Kapsamında Antalya’da Aile Danışmanları Derneğinde koordinatör olarak çalışmaktadır. Aynı program kapsamında hizmet verdiğimiz istasyon tipi sığınma evinin sorumluluğunu 2016 tarihine kadar yürüttü. Ulusal ve uluslararası çapta farklı birçok bildiri sundu, proje ve eğitim koordinatörlüğü yapmaktadır.

Psikodrama Vaka Sunumu ve Çözümlenmesi

6. Hafta / 12.00-14.30

Odise Vuçinas Hakkında - Lisans eğitimini, 1991 yılında Atina Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde tamamladı. Ardından 2000 yılında Atina Psikoterapi Merkezi Psikodrama Enstitüsünde Yüksek Lisans programını bitirdi ve Psikodramatist-Sosyoterapist unvanını kazandı. 2003-2006 yılları arasında Alzheimer ve Demans hastalarının kaldığı Yaşlı Bakım ve Huzurevinde Sorumlu Müdür olarak çalıştı. 2006-2008 yılları arasında Pire semtinde Subay Denizcilik Hastanesinde Çocuklara Özel Bakım Merkezini kurdu ve Aile Danışmanı ve Psikodramatist olarak çalıştı. 2008 2011 yılları arasında ise “Lyrakos” Psikiyatri Kliniğinde çalışmaya başladı. Psikiyatri problemleri, madde bağımlılığı bireylerle yatılı veya ayakta bireysel terapi, takip ve psikodrama grupları düzenlendi. 2004-2011yılına kadar da kurucusu olduğu Odise Psikodrama Merkezinde Aile Danışmanlığı ve Psikodrama yaşantı Grupları yürüttü 2011 yılından itibaren İstanbul’da çeşitli özel üniversitelerde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir. Sosyal Hizmet Bölümünde kuram dersleriyle birlikte “Eğitimde Psikodrama” dersini vermektedir. Bazı üniversitelerin Sosyal Hizmet bölümlerinde “Eğitimde Psikodrama ve Sanatta Drama” başlığı adı altında dersin açılarak YÖK’ten onaylanmasını ve müfredata geçmesini ve bu dersin kendisi tarafından verilmesini sağlamıştır. Açık Psikoterapinin Kurucusu Dr. Psikiyatrist, Piskoterapist ve Eğitmen İoannis Tsegkos önderliğinde 650 saat içeren kişisel psikoterapi gördü. Psikodrama ve Sosyoterapi Enstitünün Kurucusu Dr. Psikodrama Eğitmeni İoanna Piperya önderliğinde 550 saati içeren Psikodrama kişisel terapisi gerçekleştirdi. 400 saatlik Psikoterapi ve Sosyoterapi amaçlı araç ve gereç içeren Grup ve Sanat Psikoterapileri gerçekleştirdi. Birçok yurtiçi ve yurtdışı eğitim seminerinde bulundu.

Okul Sosyal Hizmeti Vaka Çalışması

6. Hafta / 14.30-17.00

Osman Akbaba Hakkında - 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu’nu bitirdi. 2015 yılında Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Aile Danışmanlığı Yüksek Lisansı Programını tamamladı. Meslek yaşamına 1992 yılında Konya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde başladı Selçuk Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümünde 7 yıl öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Görev sürecinde yurtiçi ve yurtdışı farklı birçok projede görev aldı. Korunmaya muhtaç çocuklar, evlat edinme, koruyucu ailelik ve aile danışmanlığı gibi alanlarda çalışmalar yürüttü. Sosyal hizmetin birçok alanında deneyimi olup özellikle son yıllarda; çocuk koruma, afet ve acil durumlarda psiko-sosyal destek alanı ve eğitim faaliyetlerine yoğunlaşmış durumdadır. Konya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğünde; 2016’dan bu yana 5395 sayılı Çocuk Koruma İl Sekretarya sorumlusu olarak ve 2018’den beri ise Afet ve Acil Durumlarda Psiko-sosyal Destek Hizmet Birimi sorumlusu ve Kurum Sivil Savunma Birim Sorumlusu olarak çalışmaktadır. Halen kamu alanında aktif sendika yöneticisi ve SHUDER Konya Şube Başkanı olarak görev almaktadır.

Şiddet Vakalarında Kurumsal Hizmetler

7. Hafta / 12.00-14.30

Şirin Targan Çalış Hakkında - Lisans eğitimini, 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet bölümünde tamamladı. 2011 yılından bu yana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde Uzman Sosyal Çalışmacı olarak çalışmaktadır. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde Kadın ve Aile Çalışmaları üzerine doktora yapmaktadır.

Vaka Örnekleriyle Psiko-sosyal Çerçeveden Mültecilik

7. Hafta / 14.30-17.00

Rana Dayıoğlu Oyman Hakkında - Lisans eğitimini, 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet bölümünde tamamladı. Daha sonra Ege Üniversitesi, Kadın Çalışmaları Anabilim Dalında Yüksel Lisansını bitirdi. Celal Bayar Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalında Yüksek Lisansına ise halen devam etmektedir. 2002-2004 yılları arasında Uluslararası Çalışma Örgütü / ILO-IPEC Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Projesi’nde görev aldı. 2004-2012 yılları arasında Dr. Abdülkadir Özbek Enstitüsü’nde Psikodrama Eğitimini tamamladı. 2005 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Sosyal Çalışmacı olarak çalıştı. 2005-2007 yılları arasında ICMC, Uluslararası Katolik Muhacerat Komisyonu Mülteci Yerleştirme Programı’nda Sosyal Hizmet Program Koordinatörü olarak görev aldı. 2008-2012 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Proje Geliştirme Birimi’nin kurulmasından sorumlu oldu. 2012’de Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü ve New York Uluslararası Travma Çalışmaları Programı, Columbia Üniversitesi Global Center ile düzenlenmiş olan travma çalışmaları sertifika programını tamamladı. 2013-2014 yılları arasında TEGV’in İzmir’de bulunan Eğitim Parkı’nın yöneticiliğini yaptı. 2016-2018 yılları arasında Mültecilerle Dayanışma Derneği’nde Kıdemli Koruma Sorumlusu olarak çalıştı. 2016-2017 yılları arasında Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde; 2015’ten bu yana ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Mülteci, toplumsal cinsiyet ve çocuk alanında birçok yayın çıkardı. Ulusal ve Uluslararası birçok kongre, çalıştay ve sempozyumda yer aldı.

Vaka Örnekleriyle Tıbbi Sosyal Hizmet

8. Hafta / 12.00-14.30

Emrah Pakman Hakkında - Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu’ndan 2004 yılında mezun oldu. Mesleğinin ilk yıllarında çeşitli kamu kurumlarında sosyal hizmet uzmanı olarak görev yaptı. 2009 yılından beri Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda sosyal hizmet uzmanı olarak çalışmaktadır. Üniversite yıllarında başladığı Psikodrama çalışmalarına Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü bünyesinde Nalan Kalkan OĞUZHANOĞLU ve Figen Çulha ATEŞÇİ liderliğinde devam etmektedir. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) İzmir Şubesi Genel Sekreterliğini yürütmektedir. Ayrıca Denizli Psikodrama Derneği üyesidir. İzmir Demokrasi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın ve Aile Çalışmaları Ana Bilim Dalında halen yüksek lisans yapmaktadır.

Bağımlılarla Sosyal Hizmet Vaka Çalışması

8. Hafta / 14.30-17.00

Alp Çağlan Maçkan Hakkında - Lisans eğitimini, 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet bölümünde tamamladı. 2004 yılından beri gönüllüsü olduğu Gençlik Servisleri merkezi bünyesinde uluslararası gençlik kampı liderliği yaptı. AB proje yazım ve organizasyonları süreçlerinde farklı ülkelerde bulundu. 2007-2009 yılları arasında "Avrupa’yı Bilginle Keşfet" adlı Avrupa Birliği projesinin koordinatörlüğünü yaptı. 2012- 2014 yılları arasında yaşlılık alanında sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştı. Aynı zamanda 2012 yılında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sosyal hizmet uzmanı olarak çalışmaya başladı. 2014 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Yüksek Lisans Programını, “Yaşlılık döneminde, problem çözme ve esnekliğin evlilik uyumuna etkisi” konulu tez çalışması ile bitirdi. 2013 yılından beri Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Amatem kliniği ve polikliniğinde tedavi alan hastalar ve aileleri için düzenlenmiş olan SAMBA(Sigara Alkol Madde Bağımlılığı Tedavi Programı) eğitimlerini yürütmekte, SAMBA eğitici eğitmeni olarak farklı platformlarda eğitimler vermektedir. 2017 yılında Marmara Üniversitesi'nde Aile Danışmanlığı Eğitim programını tamamladı. 2018-2020 yılları arasında İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde öğretim görevliliği yaptı. Halen Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma hastanesinde alkol, madde, sigara ve kumar bağımlısı hastalarla çalışmaktadır.

Vaka Örnekleriyle Engellilere Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamaları

9. Hafta / 12.00-14.30

Mahmut Akkın Hakkında - Lisans eğitimini, 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet bölümünde tamamladı. 2009- 2012 yılları arasında Adnan Menderes Üniversitesi’nde ve 2012-2018 yılları arasında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi olarak çalıştı. 2002-2012 yılları arasında ise Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı 3 ayrı merkezde, önce Kuruluş Müdürü daha sonra Sosyal Çalışmacı olarak çalıştı. 2012- 2014 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Müdürlüğünde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak çalıştı. 2014-2021 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde Şube Müdürü olarak çalışmaya başladı. Çalışma yaşamı boyunca, ulusal ve uluslararası birçok projede ve organizasyonda yer aldı. Ayrıca SHUDER İzmir Şube Başkanlığı ve Sosyal Yaşamı Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

LGBTI+ Mülteci Vaka Çalışması

9. Hafta / 14.30-17.00

Koray Arkadaş Hakkında - Lisans eğitimini, 2016 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet bölümünde tamamladı. Bir süre Ankara Bizim Çocuklar Spor Kulübünde otizmle, down sendromuyla, mental reterdasyonla ve disleksiyle yaşayan çocuklar ile çalıştı. 2017 yılının başından beri Kaos GL Derneğinde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile birlikte yürütülen “Türkiye’de Yaşayan LGBTİ+ Mültecilerin İnsan Haklarını Geliştirmek” projesi kapsamında sosyal hizmet uzmanı olarak çalışmaya devam etmektedir. 2020 yılının başından beri Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) Ankara Şubesi’nin yönetim kurulunda görev yapmaktadır. Aynı zamanda Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) Genel Merkezi LGBTİ+ Hakları Komisyonunun başkanlığını yürütmektedir.

Vaka Örnekleriyle Kadın Alanı Çalışmaları

10. Hafta / 12.00-14.30

Özge Sabahoğlu Hakkında - Lisans eğitimini, 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde tamamladı. 2019 yılında Tarsus Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programına başlamış olup halen devam etmektedir. 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün (KSGM) işbirliği içinde gerçekleştirmiş olduğu Kadına Yönelik Şiddet ile ilgili Türkiye Araştırmasında, saha araştırmacısı olarak görev almıştır. Sosyal Hizmet öğrencileri kadın grupları temsilen; 2008 yılında İstanbul, Kadın Emeği ve İstihdam Girişimi (KEIG) ve 2009 yılında Kadın Dayanışma Vakfı (KADAV) etkinliklerine gönüllü katılım sağlayarak çalışmalar gerçekleştirdi. 2013 yılında Hatay Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Koruyucu Aile biriminde ve 2014 yılında Kadın Birimi, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, Eğitim Birimi ve Çocuk Hizmetleri gibi birimlerde görev aldı. Şuan Hatay ŞÖNİM’de görevine devam etmektedir. 2006 yılında kurucu üye/yazman olarak Sosyal Hizmet Öğrenci Derneğinde, mesleki hayatında ise 2013 yılında Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) Hatay Şube’nin kuruluşunda kurucu üye/yönetim üye olarak göreve alındı. 2018 yılından beri SHUDER Hatay Şube Başkanlığı’nı yürütmekte ve çeşitli sivil toplum örgütlerine üyeliği bulunmaktadır. Kriz ve Krizde Müdahale, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler, Aile Eğitim Programları gibi çeşitli alanlarda mesleki eğitimleri almış olup, kişisel ilgi alanına yönelik yaratıcı drama birinci-ikinci aşama ile psikoloji alanında Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulama Eğitimi’nin sertifikasyon sürecini de tamamladı.

Vaka Örnekleriyle Afetlerde Psiko-sosyal Destek

10. Hafta / 14.30-17.00

Osman Akbaba Hakkında - 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu’nu bitirdi. 2015 yılında Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Aile Danışmanlığı Yüksek Lisansı Programını tamamladı. Meslek yaşamına 1992 yılında Konya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde başladı Selçuk Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümünde 7 yıl öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Görev sürecinde yurtiçi ve yurtdışı farklı birçok projede görev aldı. Korunmaya muhtaç çocuklar, evlat edinme, koruyucu ailelik ve aile danışmanlığı gibi alanlarda çalışmalar yürüttü. Sosyal hizmetin birçok alanında deneyimi olup özellikle son yıllarda; çocuk koruma, afet ve acil durumlarda psiko-sosyal destek alanı ve eğitim faaliyetlerine yoğunlaşmış durumdadır. Konya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğünde; 2016’dan bu yana 5395 sayılı Çocuk Koruma İl Sekretarya sorumlusu olarak ve 2018’den beri ise Afet ve Acil Durumlarda Psiko-sosyal Destek Hizmet Birimi sorumlusu ve Kurum Sivil Savunma Birim Sorumlusu olarak çalışmaktadır. Halen kamu alanında aktif sendika yöneticisi ve SHUDER Konya Şube Başkanı olarak görev almaktadır.

Sosyal Hizmet Vaka Okulu

700 ₺
Categories:
Sosyal Hizmet Vaka Okulu

Sosyal Hizmet Vaka Okulu Nedir?

 • 18 sosyal hizmet uzmanı, 20 oturum, 20 vaka çalışması ile 13 Mart 2021 tarihinde başlayıp 15 Mayıs 2021 tarihine kadar 10 hafta boyunca toplam 50 saat sürecek olan,
 • Sosyal Hizmet bölümü öğrencilerinin ve yeni mezunlarının süpervizyon ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan,
 • Gerçek hayattan alınan vaka örneklerinin, sosyal hizmet disiplininin tecrübeli uzmanlarıyla saatlerce analizi yapılacak olan,
 • Müdahale yöntemlerine hakim sosyal hizmet uzmanları yetiştirmeyi amaçlayan,
 • Hacettepeliler Akademi onaylı, kişiye özel 20 belge ile katılımcıların kariyerine ayrıcalık katacak olan bir mesleki gelişim ve deneyim eğitimi

Farkı Ne Olacak?

Sosyal Hizmet bölümü öğrencileri, vaka çalışması ile bilgilerini pekiştirmenin öneminin oldukça farkındadır. Nitekim, bölüm derslerinde teorik bilgiye ağırlık verilmektedir; dolayısıyla öğrenciler, bilgilerini pekiştirecek ölçüde vaka çalışması yapmak için yeterli zamana sahip değildirler.

“Sosyal Hizmet Vaka Okulu” ismini verdiğimiz eğitim programımız, bölüm derslerinden tam olarak bu noktada ayrılmaktadır. Bölüm derslerinde öğrenilen teorik bilgileri temel alarak, sosyal hizmet mesleğinin farklı alanlarına ait vaka örneklerini inceleyeceğimiz bu mesleki gelişim ve deneyim programında vaka çalışmaları tüm kapsamıyla gerçekleştirilecektir.

 

Ne Katacak, Neler Kazandıracak?

Sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin ve yeni mezunlarının süpervizyon ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan Sosyal Hizmet Vaka Okulu eğitimini alan bir kişi;

 • Sosyal hizmet uzmanlarımızın tecrübelerinden kazandıkları sayesinde, gerçek vakalar karşısındaki karar verme sürecinde çok boyutlu düşünmeye yatkın olacaktır.
 • Mesleki eksikliklerini fark edecek ve bu eksiklikleri gidermeye çalışacaktır.
 • Eğitim boyunca birbirinden farklı bakış açılarıyla yaratıcılığını geliştirecektir.
 • Gerçek hayatta karşılaşılmış vakalardan öğrendiklerini, mesleki yaşantısında benzer durumlarda kolayca uygulayabilecektir.
 • Sosyal hizmet uzmanı olarak ilerleyeceği kariyerine bir ayrıcalık katarak Hacettepeliler Akademi onaylı, kişiye özel 20 belgeye sahip olabilecektir.

 

Önemli Detaylar

 • Süpervizyon niteliğinde hazırlanan Sosyal Hizmet Vaka Okulu’nun daha interaktif geçmesi amacıyla kontenjanı sınırlıdır.
 • Alanında tecrübeli sosyal hizmet uzmanlarıyla gerçekleştireceğimiz 20 vaka çalışması, 13 Mart 2021-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında 10 hafta boyunca sürecektir.
 • Katılımcılarımız eğitim kayıtlarına ömür boyu ulaşabileceklerdir.
 • Sosyal Hizmet Vaka Okulu ücreti 700 TL’dir.
 • Erken kayıt fırsatı ile birlikte 4 taksit avantajı bulunmaktadır.
 • Grup indirimleri için: info@hacettepelilerakademi.com
 • “Eğitime Kaydol” formu aracılığıyla başvurunuzu gönderdikten sonra (kontenjan dolmadığı takdirde) sizinle iletişime geçilecektir.
 • Vaka Okulu hakkında sıkça sorulan sorulara buradan ulaşabilirsiniz.


Daha önce yapılmamış, bir benzeri olmayan bu mesleki gelişim okuluna katılarak sen de 100 sosyal hizmet uzmanı adayı arasında yerini alabilirsin!

 

 

Vaka Yönetimi Modeli: İlkeler ve Uygulama

1. Hafta / 12.00-14.30

Prof. Dr. Tarık Tuncay Hakkında - Lisans eğitimini, 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet bölümünde tamamladı. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamladı. Doktora eğitiminin ardından Almanya, Hollanda ve ABD’deki üniversitelerde ve araştırma merkezlerinde, araştırmacı ve eğitimci olarak bulundu. 2012 yılında doçent, 2018 yılında profesör unvanını aldı. Halen Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev almaktadır. Elliden fazla kitap bölümü, yüzden fazla bildiri, derleme makalesi ve araştırması yayımlandı. Yirmiden fazla yüksek lisans ve doktora tezinde danışmanlık yaptı. Çok sayıda uluslararası bilimsel dergide hakemlik yapmaktadır. Akademik danışmanlık ve araştırma konuları makro ölçekte; çocuk-aile politikaları, sosyal refah hizmetleri yönetimi, incinebilir gruplara yönelik sosyal politikalar ve afet yönetimidir. Mikro ölçekte ise; aile danışmanlığı psiko-sosyal destek, güçlendirme, eğitim programlarının geliştirilmesi ve tıbbi sosyal hizmet konuları üzerinde çalışmaktadır. Ulusal (bakanlıklar, üniversiteler, araştırma merkezleri) ve uluslararası (AB ve BM ajansları) resmi kuruluşlar tarafından desteklenen çeşitli sosyal politika ve sosyal hizmet Ar-Ge projesinde; yürütücü, ulusal uzman, danışman vb. rollerde çalışmaktadır. Kamu kurumlarının çalışanlarına yönelik hizmet-içi eğitim müfredatlarının geliştirilmesi ve yürütülmesinde rol almaktadır. Nicel, nitel ve karma yöntem araştırmaları ve ileri düzey veri analiziyle ilgili lisansüstü dersler vermektedir. Araştırmalarında sosyal hizmet, psikoloji ve sosyal politikanın kuramsal ilkelerini ve çoklu metodolojilerini bütünleştirmektedir.

Çocuk Hizmetlerinde Vaka Örnekleriyle Kurum Bakımı

1. Hafta / 14.30-17.00

Recep Akçelik Hakkında - Lisans eğitimini, 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet bölümünde tamamladı. 2012 Yılında Hacettepe Üniversitesi Yönetim Organizasyonu Yüksek Lisans Programını bitirdi. 1997-2000 arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nda sınıf öğretmeni olarak çalıştı. 2000 yılından bu yana SHÇEK/Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda Sosyal Hizmet Uzmanı olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Eskişehir Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde halen çalışmaktadır.

Özel Bakım Vaka Çalışması

2. Hafta / 12.00-14.30

Muhammet Kiremitci Hakkında - 2010 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Hizmet bölümünde yükseköğrenimine başlamış daha sonra yatay geçiş ile Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne geçerek mezun oldu. 2014 yılında başladığı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Politikaları ve Uygulamaları tezli yüksek lisans programında ders dönemini, yatay geçiş sonrasında Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal hizmet anabilim dalında tez dönemini bitirerek 2019 yılında “Sosyal Hizmet Bilim Uzmanı” oldu. Yüksek lisans tezini özel sektörde sosyal çalışmaların zorunlu olarak çalıştırılması gereken kurumlardan olan, engellilere yönelik hizmet veren Özel Bakım Merkezlerindeki sosyal çalışmacılar üzerine yaptı. Bu alanda yapılmış ilk lisansüstü tezdir. Blok uygulamalarını çocuk mahkemesi ve sosyal hizmet merkezinde yaptı. Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde iki yıl görev yaptı. Konya AÇSHB İl Müdürlüğünde Engelli ve Yaşlı Hizmetleri biriminde 4 yıl görev yaptıktan sonra Aralık 2020’de Seydişehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdür V. olarak atandı. İki yıldır Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet bölümünde ders vermektedir. 2018 Mart ayından bu yana Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Konya Şubesi Sekreterlik görevini yürütmektedir. Yayımlanmış makaleler, kitap bölümleri bulunmakta, çeşitli yerlerde eğitim ve seminerler vermektedir.

İnsan Ticareti Mağduru Vaka Çalışması

2. Hafta / 14.30-17.00

Günger Çabuk Hakkında - Lisans eğitimini 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet bölümünde tamamladı. Yüksek Lisans eğitimini 1993 yılında Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nde Yüksek Lisansını bitirdi. 2013’ten beri Doktorasına, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Politika Programı’nda devam etmektedir. 1995-2006 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nda sosyal hizmet uzmanı, Sosyal Hizmetler ve Kültür Şube Müdürü olarak çalıştı. 2006-2007 tarihleri arasında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi ve Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezinde 1998-2006 döneminde müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi; 2006- 2007 tarihleri arasında Merkez Müdürü olarak görev yaptı. Aile Danışmanları Derneğinin kurucu başkanıdır. 2020 yılının en iyi Sosyal Hizmet Uzmanı olarak seçildi. Uluslararası “Child 10/Çocuk 10 2020 Yılı Ödülü”ne layık görüldü. 2016-2017 tarihleri arasında Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyalogu IV programı kapsamında, İnsan Ticareti ile Mücadelede Sivil Toplumun Gücü Projesinde proje yetkilisi ve proje uzmanı olarak görev aldı. 2009’dan bu yana İnsan Ticaretinin Önlenmesi ve Mağdur Destek Programı Kapsamında Antalya’da Aile Danışmanları Derneğinde koordinatör olarak çalışmaktadır. Aynı program kapsamında hizmet verdiğimiz istasyon tipi sığınma evinin sorumluluğunu 2016 tarihine kadar yürüttü. Ulusal ve uluslararası çapta farklı birçok bildiri sundu, proje ve eğitim koordinatörlüğü yapmaktadır.

Yerel Yönetimlerde Dezavantajlı Gruplar: Evsizlik Vaka Çalışması

3. Hafta / 12.00-14.30

Tufan Fırat Göksel Hakkında - Lisans eğitimini, 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde tamamladı. 2008-2011 arası İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi Şube Müdürlüğünde sosyal çalışmacı olarak görev yaptı. 2011'den beri aynı şube müdürlüğüne bağlı evsiz erkeklerin kalabildiği Müyesser Turfan Geçici Konuk Evi'nde Birim Sorumlusu olarak görev yapmaktadır. 2020 ile birlikte aynı zamanda İBB Toplum Sağlığı Daire Başkanlığına bağlı Toplum Sağlığı Eğitim Şube Müdürlüğünde STK’lar arası kolaylaştırıcılık yapmaktadır. 2015 yılından beri Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği’nde İzmir Şube Başkanı olarak görev almaktadır. Koruyucu Aile Derneği, Sosyal Hizmet Alanında Çalışanlar Derneği, Herkes için Ruh Sağlığı Derneği, Sosyal Yaşamı Geliştirme Derneği, EMDR Derneği, Herkes İçin Sosyal Hizmet Derneği ve DEMİS üyesidir.

Adli Sistemde Boşanma Süreci Vaka Çalışması

3. Hafta / 14.30-17.00

Zeynep Mutlu Hakkında - Lisans eğitimini, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet bölümünde tamamladı. Sosyal Hizmet Uzmanı olarak çalışma hayatına 1997 yılında başladı. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunda, çocuk, gençlik, yaşlılık ve toplumla çalışma alanlarında sosyal hizmet uzmanı ve yönetici olarak çalıştıktan sonra kurumlar arası geçişle 2004 yılında Adalet Bakanlığına geçti. Uzun yıllar Aile Mahkemesinde çalıştıktan sonra Mart 2020’den itibaren, Ankara Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü, Ceza Destek Biriminde görevlendirildi ve halen bu birimde, sosyal hizmet uzmanı olarak çalışmaktadır. Adalet Bakanlığı’nın eğiticilerindendir. Kamu hizmetinin yanında başta Çocuk Adalet Sisteminin ve Çalışanlarının Güçlendirilmesi, Çocuk Koruma Sistemi, Çocuğa Yönelik İhmal, Şiddet ve İstismarın Önlenmesi, Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi, Şiddetin Önlenmesi ve Şiddetle Mücadele ve İnsan Ticaretiyle Mücadele olmak üzere mesleğine dayalı pek çok konuda, Adalet Bakanlığı personellerine, Barolara ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik eğiticilik, savunuculuk ve proje çalışmalarında yer almaktadır.

Psikiyatrik Sosyal Hizmet Vaka Çalışması

4. Hafta / 12.00-14.30

Dr. Meltem Oral Hakkında - Lisans eğitimini 1996 yılında University of Illinois at Chicago, Sosyal Hizmet bölümünde tamamladı. 2011 yılında University of Illinois at Chicago, Sosyal Hizmet Yüksek lisansını tamamladı. Doktorasını 2016 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde, “Majör Depresif Bozukluk tanısı konmuş kadınlarda kişilerarası ilişkiler terapisi yaklaşımına dayalı grupla sosyal hizmet uygulamasının psikososyal işlevsellik üzerine etkisi” tezi ile tamamladı. 1996-1997 yılları arasında Rush-Presbyterian-St. Luke’s Medical Center, Psikososyal Onkoloji Bölümü’nde Araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1997-2000 yılları arasında ise Evanston Northwestern Healthcare, The Center on Outcomes, Research and Education, Araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2001-2004 yılları arasında MacNeal Hospital Department of Psychiatry, Klinik Sosyal Hizmet Uzmanı olarak çalıştı. 2004-2017 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Ruh Saglığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında uzman olarak çalıştı. 2017 yılında Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nda doktor öğretim üyesi ve 2018 yılında Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Uluslararası hakemli dergilerde birçok makale yayımladı. Ayrıca Bildiri kitaplarında basılan ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan birçok bildirisi oldu. Psikiyatrik Sosyal Hizmet, Çocuk ve Ergenlik Çağı, Avrupa'da Sosyal Çalışma başlıklarında kitapların da editörlüğünü yapmıştır.

Çocuk İhmali ve İstismarı Vaka Çalışması

4. Hafta / 14.30-17.00

Kahraman Eroğlu Hakkında - 1976 yılında Sosyal Hizmetler Akademisi’nden mezun oldu. Türkiye’nin çeşitli illerinde huzurevlerinde, çocuk yuvalarında, yetiştirme yurtlarında Sosyal Hizmet Uzmanı, Kuruluş Müdürü, İl Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 1997–2004 yılları arasında İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yaptı. Bu süre içerisinde çocuklar, engelliler, kadınlar sokakta yaşayan ve sokakta çalıştırılan çocuklara yönelik hizmetlerinden dolayı basında geniş yer aldı. En başarılı İl Müdürü olarak Bakanlardan, Genel Müdürlerden, Valilerden takdirnameler, maaş ödülleri aldı. Özellikle sokak çocukları hakkındaki çalışmaları, uluslararası düzeyde kabul gördü. Almanya ve Viyana’da sokakta yaşayan çocuklar hakkında bilgilendirme çalışmalarında bulundu. Aile mahkemelerinde bilirkişi olarak halen görev yapmaktadır. Şişli Belediyesinde Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde özellikle eşleri tarafından fiziksel, sosyal, cinsel istismara uğrayıp korunma sıkıntısı çeken kadınlar için danışma ve sığınma evi, emekliler için yaşlı merkezleri, emekliler evleri, engellilerin çalıştığı down cafe, Alzheimer Gündüz bakımevi, engellilerin rehabilitasyonu için çeşitli kurumlar, toplum merkezleri, kreşler açarak sosyal belediyeciliği belediyeye kabul ettirdi. İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı (İNSEV) kurucularından ve şuan ise onursal başkanı olarak derneğe katkı sağlamaktadır. Eroğlu Şişli kent meclisi başkan vekilliği görevini üç yıl yürüttükten sonra çeşitli sivil toplum örgütlerinde gönüllü olarak sosyal faaliyetlerde bulunmaktadır. İstanbul da hizmet veren “Yaşam Destek Derneği”nin de başkanlığını halen yürütmektedir. Her gün yayın yapan Esra CEYHAN’ın sunduğu “A.DAN Z’YE” programlarında sosyal hizmet uzmanı olarak yedi yıl, Flash Tv de yayınlanan ve Yalçın ÇAKIR’IN sunduğu “GERÇEĞİN PEŞİNDE” programında iki yıl, Fox Tv her gün yayınlanan ve Serap EZGÜ’NÜN sunduğu “SERAPLA YENİ BİR UMUT “ programında bir yıl, FoX Tv de İnci ERTUĞRUL’un sunduğu “ KAYBOLAN ÇİÇEKLER“ programında bir yıl sosyal hizmet uzmanı olarak danışmanlık, Müge ANLI’NIN sunduğu “MÜGE İLE TATLI SERT’ programlarında zaman zaman ücretsiz danışmanlık yaptı. Şişli Belediyesinden emekli olduktan sonra Haliç Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Medipol Üniversitesi ve Kent Üniversitesi gibi birçok üniversitede sosyal hizmetler bölümü öğrencilerine ders vermektedir. SHUDER İstanbul onursal başkanıdır.

Evlat Edinme ve Koruyucu Aile Vaka Çalışması

5. Hafta / 12.00-14.30

Ahmet Emin Baysal Hakkında - Lisans eğitimini, 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet bölümünü bitirdi. Aynı zamanda 2014 yılında, IFTA (International Family Therapy Association) kriterlerine uygun olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdi. 2017 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Tezli Sosyal Hizmet Yüksek Lisansı Programını tamamladı. Çift ve Aile Terapisi Süpervizyonu- Kurt HELBORN (ÇAREDER), Oyun Terapisi Eğitimi- Doç. Dr. Elif AKÇADAĞ GÖCEK, Uygulamalı Davranış Analizi- Prof. Dr. Bünyamin BİRKAN, kısa süreli eğitimlerini aldı. Çocuklara yönelik istismar ve korunma yolları, çocuğa yönelik cinsel gelişim ve mahremiyet eğitimlerinin verilmesi, ülkemizde çocuk koruma sistemi ve çocuklara sunulan hizmetler, çocuğa evlat edinildiğinin veya koruyucu ailesi olunduğunun söylenme usul ve esasları faaliyet alanları arasındandır. Farklı gelişen çocuklar ve aileleri ile grup çalışmaları, danışmanlık, psiko-eğitim ve terapi vermektedir. Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED), Boğaziçi Psikodrama ve Psikoterapi Derneği (BEPDER), İstanbul Koruyucu Aile Derneği ve KALBEN Derneği gibi birçok sivil toplum kuruluşunun da üyesidir.

Evden Kaçan Çocuklar Vaka Çalışması

5. Hafta / 14.30-17.00

Güngör Çabuk Hakkında - Lisans eğitimini 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet bölümünde tamamladı. Yüksek Lisans eğitimini 1993 yılında Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nde Yüksek Lisansını bitirdi. 2013’ten beri Doktorasına, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Politika Programı’nda devam etmektedir. 1995-2006 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nda sosyal hizmet uzmanı, Sosyal Hizmetler ve Kültür Şube Müdürü olarak çalıştı. 2006-2007 tarihleri arasında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi ve Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezinde 1998-2006 döneminde müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi; 2006- 2007 tarihleri arasında Merkez Müdürü olarak görev yaptı. Aile Danışmanları Derneğinin kurucu başkanıdır. 2020 yılının en iyi Sosyal Hizmet Uzmanı olarak seçildi. Uluslararası “Child 10/Çocuk 10 2020 Yılı Ödülü”ne layık görüldü. 2016-2017 tarihleri arasında Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyalogu IV programı kapsamında, İnsan Ticareti ile Mücadelede Sivil Toplumun Gücü Projesinde proje yetkilisi ve proje uzmanı olarak görev aldı. 2009’dan bu yana İnsan Ticaretinin Önlenmesi ve Mağdur Destek Programı Kapsamında Antalya’da Aile Danışmanları Derneğinde koordinatör olarak çalışmaktadır. Aynı program kapsamında hizmet verdiğimiz istasyon tipi sığınma evinin sorumluluğunu 2016 tarihine kadar yürüttü. Ulusal ve uluslararası çapta farklı birçok bildiri sundu, proje ve eğitim koordinatörlüğü yapmaktadır.

Psikodrama Vaka Sunumu ve Çözümlenmesi

6. Hafta / 12.00-14.30

Odise Vuçinas Hakkında - Lisans eğitimini, 1991 yılında Atina Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde tamamladı. Ardından 2000 yılında Atina Psikoterapi Merkezi Psikodrama Enstitüsünde Yüksek Lisans programını bitirdi ve Psikodramatist-Sosyoterapist unvanını kazandı. 2003-2006 yılları arasında Alzheimer ve Demans hastalarının kaldığı Yaşlı Bakım ve Huzurevinde Sorumlu Müdür olarak çalıştı. 2006-2008 yılları arasında Pire semtinde Subay Denizcilik Hastanesinde Çocuklara Özel Bakım Merkezini kurdu ve Aile Danışmanı ve Psikodramatist olarak çalıştı. 2008 2011 yılları arasında ise “Lyrakos” Psikiyatri Kliniğinde çalışmaya başladı. Psikiyatri problemleri, madde bağımlılığı bireylerle yatılı veya ayakta bireysel terapi, takip ve psikodrama grupları düzenlendi. 2004-2011yılına kadar da kurucusu olduğu Odise Psikodrama Merkezinde Aile Danışmanlığı ve Psikodrama yaşantı Grupları yürüttü 2011 yılından itibaren İstanbul’da çeşitli özel üniversitelerde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir. Sosyal Hizmet Bölümünde kuram dersleriyle birlikte “Eğitimde Psikodrama” dersini vermektedir. Bazı üniversitelerin Sosyal Hizmet bölümlerinde “Eğitimde Psikodrama ve Sanatta Drama” başlığı adı altında dersin açılarak YÖK’ten onaylanmasını ve müfredata geçmesini ve bu dersin kendisi tarafından verilmesini sağlamıştır. Açık Psikoterapinin Kurucusu Dr. Psikiyatrist, Piskoterapist ve Eğitmen İoannis Tsegkos önderliğinde 650 saat içeren kişisel psikoterapi gördü. Psikodrama ve Sosyoterapi Enstitünün Kurucusu Dr. Psikodrama Eğitmeni İoanna Piperya önderliğinde 550 saati içeren Psikodrama kişisel terapisi gerçekleştirdi. 400 saatlik Psikoterapi ve Sosyoterapi amaçlı araç ve gereç içeren Grup ve Sanat Psikoterapileri gerçekleştirdi. Birçok yurtiçi ve yurtdışı eğitim seminerinde bulundu.

Okul Sosyal Hizmeti Vaka Çalışması

6. Hafta / 14.30-17.00

Osman Akbaba Hakkında - 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu’nu bitirdi. 2015 yılında Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Aile Danışmanlığı Yüksek Lisansı Programını tamamladı. Meslek yaşamına 1992 yılında Konya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde başladı Selçuk Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümünde 7 yıl öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Görev sürecinde yurtiçi ve yurtdışı farklı birçok projede görev aldı. Korunmaya muhtaç çocuklar, evlat edinme, koruyucu ailelik ve aile danışmanlığı gibi alanlarda çalışmalar yürüttü. Sosyal hizmetin birçok alanında deneyimi olup özellikle son yıllarda; çocuk koruma, afet ve acil durumlarda psiko-sosyal destek alanı ve eğitim faaliyetlerine yoğunlaşmış durumdadır. Konya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğünde; 2016’dan bu yana 5395 sayılı Çocuk Koruma İl Sekretarya sorumlusu olarak ve 2018’den beri ise Afet ve Acil Durumlarda Psiko-sosyal Destek Hizmet Birimi sorumlusu ve Kurum Sivil Savunma Birim Sorumlusu olarak çalışmaktadır. Halen kamu alanında aktif sendika yöneticisi ve SHUDER Konya Şube Başkanı olarak görev almaktadır.

Şiddet Vakalarında Kurumsal Hizmetler

7. Hafta / 12.00-14.30

Şirin Targan Çalış Hakkında - Lisans eğitimini, 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet bölümünde tamamladı. 2011 yılından bu yana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde Uzman Sosyal Çalışmacı olarak çalışmaktadır. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde Kadın ve Aile Çalışmaları üzerine doktora yapmaktadır.

Vaka Örnekleriyle Psiko-sosyal Çerçeveden Mültecilik

7. Hafta / 14.30-17.00

Rana Dayıoğlu Oyman Hakkında - Lisans eğitimini, 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet bölümünde tamamladı. Daha sonra Ege Üniversitesi, Kadın Çalışmaları Anabilim Dalında Yüksel Lisansını bitirdi. Celal Bayar Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalında Yüksek Lisansına ise halen devam etmektedir. 2002-2004 yılları arasında Uluslararası Çalışma Örgütü / ILO-IPEC Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Projesi’nde görev aldı. 2004-2012 yılları arasında Dr. Abdülkadir Özbek Enstitüsü’nde Psikodrama Eğitimini tamamladı. 2005 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Sosyal Çalışmacı olarak çalıştı. 2005-2007 yılları arasında ICMC, Uluslararası Katolik Muhacerat Komisyonu Mülteci Yerleştirme Programı’nda Sosyal Hizmet Program Koordinatörü olarak görev aldı. 2008-2012 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Proje Geliştirme Birimi’nin kurulmasından sorumlu oldu. 2012’de Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü ve New York Uluslararası Travma Çalışmaları Programı, Columbia Üniversitesi Global Center ile düzenlenmiş olan travma çalışmaları sertifika programını tamamladı. 2013-2014 yılları arasında TEGV’in İzmir’de bulunan Eğitim Parkı’nın yöneticiliğini yaptı. 2016-2018 yılları arasında Mültecilerle Dayanışma Derneği’nde Kıdemli Koruma Sorumlusu olarak çalıştı. 2016-2017 yılları arasında Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde; 2015’ten bu yana ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Mülteci, toplumsal cinsiyet ve çocuk alanında birçok yayın çıkardı. Ulusal ve Uluslararası birçok kongre, çalıştay ve sempozyumda yer aldı.

Vaka Örnekleriyle Tıbbi Sosyal Hizmet

8. Hafta / 12.00-14.30

Emrah Pakman Hakkında - Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu’ndan 2004 yılında mezun oldu. Mesleğinin ilk yıllarında çeşitli kamu kurumlarında sosyal hizmet uzmanı olarak görev yaptı. 2009 yılından beri Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda sosyal hizmet uzmanı olarak çalışmaktadır. Üniversite yıllarında başladığı Psikodrama çalışmalarına Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü bünyesinde Nalan Kalkan OĞUZHANOĞLU ve Figen Çulha ATEŞÇİ liderliğinde devam etmektedir. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) İzmir Şubesi Genel Sekreterliğini yürütmektedir. Ayrıca Denizli Psikodrama Derneği üyesidir. İzmir Demokrasi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın ve Aile Çalışmaları Ana Bilim Dalında halen yüksek lisans yapmaktadır.

Bağımlılarla Sosyal Hizmet Vaka Çalışması

8. Hafta / 14.30-17.00

Alp Çağlan Maçkan Hakkında - Lisans eğitimini, 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet bölümünde tamamladı. 2004 yılından beri gönüllüsü olduğu Gençlik Servisleri merkezi bünyesinde uluslararası gençlik kampı liderliği yaptı. AB proje yazım ve organizasyonları süreçlerinde farklı ülkelerde bulundu. 2007-2009 yılları arasında "Avrupa’yı Bilginle Keşfet" adlı Avrupa Birliği projesinin koordinatörlüğünü yaptı. 2012- 2014 yılları arasında yaşlılık alanında sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştı. Aynı zamanda 2012 yılında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sosyal hizmet uzmanı olarak çalışmaya başladı. 2014 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Yüksek Lisans Programını, “Yaşlılık döneminde, problem çözme ve esnekliğin evlilik uyumuna etkisi” konulu tez çalışması ile bitirdi. 2013 yılından beri Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Amatem kliniği ve polikliniğinde tedavi alan hastalar ve aileleri için düzenlenmiş olan SAMBA(Sigara Alkol Madde Bağımlılığı Tedavi Programı) eğitimlerini yürütmekte, SAMBA eğitici eğitmeni olarak farklı platformlarda eğitimler vermektedir. 2017 yılında Marmara Üniversitesi'nde Aile Danışmanlığı Eğitim programını tamamladı. 2018-2020 yılları arasında İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde öğretim görevliliği yaptı. Halen Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma hastanesinde alkol, madde, sigara ve kumar bağımlısı hastalarla çalışmaktadır.

Vaka Örnekleriyle Engellilere Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamaları

9. Hafta / 12.00-14.30

Mahmut Akkın Hakkında - Lisans eğitimini, 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet bölümünde tamamladı. 2009- 2012 yılları arasında Adnan Menderes Üniversitesi’nde ve 2012-2018 yılları arasında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi olarak çalıştı. 2002-2012 yılları arasında ise Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı 3 ayrı merkezde, önce Kuruluş Müdürü daha sonra Sosyal Çalışmacı olarak çalıştı. 2012- 2014 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Müdürlüğünde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak çalıştı. 2014-2021 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde Şube Müdürü olarak çalışmaya başladı. Çalışma yaşamı boyunca, ulusal ve uluslararası birçok projede ve organizasyonda yer aldı. Ayrıca SHUDER İzmir Şube Başkanlığı ve Sosyal Yaşamı Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

LGBTI+ Mülteci Vaka Çalışması

9. Hafta / 14.30-17.00

Koray Arkadaş Hakkında - Lisans eğitimini, 2016 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet bölümünde tamamladı. Bir süre Ankara Bizim Çocuklar Spor Kulübünde otizmle, down sendromuyla, mental reterdasyonla ve disleksiyle yaşayan çocuklar ile çalıştı. 2017 yılının başından beri Kaos GL Derneğinde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile birlikte yürütülen “Türkiye’de Yaşayan LGBTİ+ Mültecilerin İnsan Haklarını Geliştirmek” projesi kapsamında sosyal hizmet uzmanı olarak çalışmaya devam etmektedir. 2020 yılının başından beri Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) Ankara Şubesi’nin yönetim kurulunda görev yapmaktadır. Aynı zamanda Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) Genel Merkezi LGBTİ+ Hakları Komisyonunun başkanlığını yürütmektedir.

Vaka Örnekleriyle Kadın Alanı Çalışmaları

10. Hafta / 12.00-14.30

Özge Sabahoğlu Hakkında - Lisans eğitimini, 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde tamamladı. 2019 yılında Tarsus Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programına başlamış olup halen devam etmektedir. 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün (KSGM) işbirliği içinde gerçekleştirmiş olduğu Kadına Yönelik Şiddet ile ilgili Türkiye Araştırmasında, saha araştırmacısı olarak görev almıştır. Sosyal Hizmet öğrencileri kadın grupları temsilen; 2008 yılında İstanbul, Kadın Emeği ve İstihdam Girişimi (KEIG) ve 2009 yılında Kadın Dayanışma Vakfı (KADAV) etkinliklerine gönüllü katılım sağlayarak çalışmalar gerçekleştirdi. 2013 yılında Hatay Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Koruyucu Aile biriminde ve 2014 yılında Kadın Birimi, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, Eğitim Birimi ve Çocuk Hizmetleri gibi birimlerde görev aldı. Şuan Hatay ŞÖNİM’de görevine devam etmektedir. 2006 yılında kurucu üye/yazman olarak Sosyal Hizmet Öğrenci Derneğinde, mesleki hayatında ise 2013 yılında Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) Hatay Şube’nin kuruluşunda kurucu üye/yönetim üye olarak göreve alındı. 2018 yılından beri SHUDER Hatay Şube Başkanlığı’nı yürütmekte ve çeşitli sivil toplum örgütlerine üyeliği bulunmaktadır. Kriz ve Krizde Müdahale, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler, Aile Eğitim Programları gibi çeşitli alanlarda mesleki eğitimleri almış olup, kişisel ilgi alanına yönelik yaratıcı drama birinci-ikinci aşama ile psikoloji alanında Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulama Eğitimi’nin sertifikasyon sürecini de tamamladı.

Vaka Örnekleriyle Afetlerde Psiko-sosyal Destek

10. Hafta / 14.30-17.00

Osman Akbaba Hakkında - 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu’nu bitirdi. 2015 yılında Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Aile Danışmanlığı Yüksek Lisansı Programını tamamladı. Meslek yaşamına 1992 yılında Konya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde başladı Selçuk Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümünde 7 yıl öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Görev sürecinde yurtiçi ve yurtdışı farklı birçok projede görev aldı. Korunmaya muhtaç çocuklar, evlat edinme, koruyucu ailelik ve aile danışmanlığı gibi alanlarda çalışmalar yürüttü. Sosyal hizmetin birçok alanında deneyimi olup özellikle son yıllarda; çocuk koruma, afet ve acil durumlarda psiko-sosyal destek alanı ve eğitim faaliyetlerine yoğunlaşmış durumdadır. Konya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğünde; 2016’dan bu yana 5395 sayılı Çocuk Koruma İl Sekretarya sorumlusu olarak ve 2018’den beri ise Afet ve Acil Durumlarda Psiko-sosyal Destek Hizmet Birimi sorumlusu ve Kurum Sivil Savunma Birim Sorumlusu olarak çalışmaktadır. Halen kamu alanında aktif sendika yöneticisi ve SHUDER Konya Şube Başkanı olarak görev almaktadır.

Mesaj At!
Whatsapp İletişim
Merhaba

Size nasıl yardımcı olabiliriz?